Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Khai giảng lớp Đào tạo trình độ Tiến sĩ – Đợt I năm 2018
Ngày đăng: 17/04/2018
            In bài In Khóa Học Đăng ký
- Ngày khai giảng: 20/05/2018 - Khu vực: Hà Nội
- Nhóm: Khóa học khác - Bằng cấp: Chứng chỉ

NỘI DUNG HỌC:

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN, còn được gọi là Trường ĐH Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến quốc tế được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ký ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Mô hình đào tạo của Trường theo hệ LMD (Cử nhân 3 năm - Thạc sĩ 2 năm - Tiến sĩ 3 năm) chuẩn châu Âu (European Bologna process).

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng với triết lí: nhà khoa học là một bộ phận tinh hoa của xã hội. Các nghiên cứu sinh được đào tạo đủ sức nghiên cứu và sáng tạo ra các giá trị mới phục vụ sự phát triển của xã hội và cộng đồng; từ nhu cầu phát triển của xã hội và của chính cộng đồng khoa học. 

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ được xây dựng trên cơ sở các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh tại Trường ĐHKHCNHN được xây dựng và phát triển bởi các nhà khoa học Pháp, Việt Nam và quốc tế. Điều này cho phép các nghiên cứu sinh có điều kiện học tập nghiên cứu trong môi trường chuẩn quốc tế, từ đó có sự chuẩn bị kĩ càng cho nghề nghiệp tương lai. Khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh được cấp bằng Tiến sĩ có giá trị học thuật được quốc tế công nhận.

Các thông tin về Khoa Đào tạo Tiến sĩ được đăng tải tại đây

1. Lĩnh vực nghiên cứu và đầu mối phụ trách

Các ứng viên quan tâm tới Chương trình Đào tạo Tiến sĩ phải liên hệ với những người phụ trách từng lĩnh vực nghiên cứu tại Trường ĐHKHCNHN (các Trưởng khoa/Đồng Trưởng khoa và Giám đốc các Phòng thí nghiệm). Ứng viên sẽ được thông báo danh sách các đề tài nghiên cứu để lựa chọn theo mong muốn của mình. Người phụ trách lĩnh vực nghiên cứu sẽ chỉ định người hướng dẫn phù hợp với ứng viên, và sau đó là một người đồng hướng dẫn để ứng viên liên hệ. Người hướng dẫn/đồng hướng dẫn sẽ hướng dẫn ứng viên chuẩn bị đề xuất nghiên cứu (Mục 2) và hoàn thành hồ sơ dự tuyển (Mục 6).

Ứng viên cũng có thể đề xuất với người phụ trách lĩnh vực nghiên cứu một đề tài nghiên cứu, cũng như đề xuất người hướng dẫn/đồng hướng dẫn luận án đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây (xem thêm chi tiết trong Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại Trường ĐHKHCNHN tại đây)

 • Có ít nhất 3 năm công tác tính từ thời điểm có học vị Tiến sĩ với cương vị chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp,
 • Là giảng viên cơ hữu của Trường ĐHKHCNHN, hoặc là giảng viên người Pháp đang giảng dạy hoặc làm việc tại một trong các phòng thí nghiệm của Trường hoặc phòng thí nghiệm liên kết với Trường tại Việt Nam,
 • Là tác giả chính tối thiểu 1 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI (hoặc thuộc danh sách xuất bản phẩm đề xuất bởi Quy chế đào tạo Tiến sĩ).

Hội đồng khoa học Khoa Đào tạo Tiến sĩ công nhận các nhà khoa học đủ điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh dựa trên thành tích nghiên cứu và công bố quốc tế trong 03 năm gần nhất.

2. Đề xuất nghiên cứu

Ứng viên sẽ chuẩn bị Đề xuất nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của người hướng dẫn/đồng hướng dẫn luận án. Đề xuất nghiên cứu phải bao gồm những thông tin sau đây (tối đa 10 trang A4):

 • Lĩnh vực nghiên cứu và đề tài luận án,
 • Tên và lý lịch khoa học của người hướng dẫn/đồng hướng dẫn, được chấp thuận bởi Hội đồng Khoa học Khoa Đào tạo Tiến sĩ, kèm theo Thư chấp nhận hướng dẫn khoa học của họ.
 • Thư của người dự tuyển tự trình bày nguyện vọng,
 • Danh mục và bản sao các bài báo, công bố khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu (nếu có),
 • Thư giới thiệu của 2 nhà khoa học đã làm việc cùng ứng viên ít nhất 6 tháng (theo mẫu),
 • Tổng quan về đề tài nghiên cứu, và mục tiêu nghiên cứu,
 • Điều kiện dự kiến về Phòng thí nghiệm và kinh phí nghiên cứu,
 • Kế hoạch thực hiện trong 3 năm đào tạo và kết quả dự kiến,
 • Kế hoạch làm việc sau khi tốt nghiệp.

3. Kế hoạch tuyển sinh Đợt I năm 2018

Nộp hồ sơ

Từ 01/01/2018 đến 31/01/2018

Sơ tuyển hồ sơ

Tháng 02/ 2018

Hội đồng xét tuyển (phỏng vấn trực tiếp ứng viên do hội đồng đánh giá năng lực gồm các nhà khoa học Pháp và Việt Nam thực hiện).

Tháng 3/2018

Thông báo kết quả và nhập học

Tháng 3/2018

4. Học phí và phí đăng ký dự tuyển

 • Lệ phí đăng kí dự tuyển (không được hoàn trả trong mọi trường hợp): 500.000 VNĐ/ ứng viên.
 • Học phí được đóng theo học kì theo quy định của Trường.

5. Chính sách học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí

Ngoài mức hỗ trợ sinh hoạt phí thoả thuận với người hướng dẫn (nếu có), nghiên cứu sinh (NCS) đạt một trong số những tiêu chí sau có thể được Trường ĐHKHCNHN xem xét cấp học bổng hàng năm:

 • Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ từ loại giỏi trở lên;
 • Có công bố khoa học (trên tạp chí trong nước hoặc quốc tế) hoặc giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc quốc gia,

Các mức học bổng tương đương với 25 % cho đến 100% học phí, tùy vào đánh giá xếp loại của Hội đồng xét học bổng của Trường ĐHKHCNHN.

NCS thuộc các đối tượng sau được Trường ĐHKHCNHN xem xét hỗ trợ một phần sinh hoạt phí trong quá trình học tập tại Trường:

 • Là cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa;
 • Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các thông tin cụ thể về chính sách Học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí được đăng tải trên website của Trường tại đây

6. Điều kiện dự tuyển

Điều kiện về văn bằng

 • Có bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký (hoặc tương đương).

Hoặc,

 • Có bằng tốt nghiệp Cử nhân hệ chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký, có kết quả học tập đạt loại xuất sắc (tương đương với 9,0/10 trở lên), và
 • Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Điều kiện về trình độ ngoại ngữ

 • Miễn đối với người có bằng tốt nghiệp chương trình Cử nhân và/hoặc Thạc sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là Tiếng Anh;
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

vn 8

 

Ứng viên nộp 01 bộ hồ sơ bằng Tiếng Anh trình bày trên giấy khổ A4 bao gồm các giấy tờ sau đây:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu),
 2. Bản sao hợp lệ các văn bằng, bảng điểm chương trình Cử nhân và Thạc sĩ. Nếu bằng và bảng điểm do nước ngoài cấp thì cần kèm theo quy định về đánh giá theo thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài*,
 3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định,
 4. Lý lịch mới nhất bằng tiếng Anh (CV), gồm các bằng khen và giải thưởng (nếu có),
 5. Đề xuất nghiên cứu theo quy định tại Mục 2 (tối đa 10 trang A4).

*Ứng viên chưa có Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Bảng điểm Thạc sĩ, có thể nộp trước xác nhận tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Bảng điểm tạm thời (bản sao công chứng và bản dịch sang Tiếng Anh). Trong trường hợp trúng tuyển, ứng viên cần bổ sung Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cũng như Bảng điểm chính thức để được công nhận kết quả trúng tuyển.

8. Cách thức nộp hồ sơ

Ứng viên nộp hồ sơ tại địa chỉ sau:

Khoa Đào tạo Tiến sĩ

Phòng 805, Toà nhà Trường ĐHKHCNHN

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3791 7747/3791 8619

Toàn bộ giấy tờ phải đựng trong 01 túi hồ sơ phù hợp. Trên bìa hồ sơ cần ghi rõ:

 1. Họ và tên ứng viên,
 2. Số điện thoại cố định/di động và địa chỉ email,
 3. Chuyên ngành dự tuyển.

Đồng thời với việc gửi bản cứng, ứng viên cần scan bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển thành file định dạng PDF với dung lượng không quá 6MB (có thể zip), gửi bằng thư điện tử đến cả 2 địa chỉ e-mail sau: pham-thi-minh.hien@usth.edu.vn (Chị Phạm Thị Minh Hiền) và doctoral.school@usth.edu.vn với tiêu đề: Admission.PhD . Ứng viên có thể liên hệ với Khoa Đào tạo Tiến sĩ tại số điện thoại (+84-24) 3791 7747/3791 8619 để được tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị và nộp hồ sơ.


Đăng ký
| (Lượt xem: 339)
Thông tin liên hệ Thông tin liên quan
Đơn vị: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84-4 37 91 69 60
Liên hệ:
Website: Website
Quảng cáo

uoipopo