Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Khai giảng lớp Chương trình Cử nhân Quốc tế, kỳ mùa thu 2015
Ngày đăng: 24/06/2015
            In bài In Khóa Học Đăng ký
- Ngày hội thảo: 26/08/2015 - Khu vực: Hà Nội
- Nhóm: Khóa học khác - Bằng cấp: Chứng chỉ

1. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh tham gia dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đối với thí sinh tự do:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Điểm trung bình lớp 12 tối thiểu là 6,5/10.

- Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, thí sinh là người nước ngoài: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của Chương trình.

2. Cách thức tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh bao gồm các bài đánh giá như sau:

a, Bài đánh giá Kiến thức tổng hợp

Thí sinh tham dự bài đánh giá Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: tiếng Việt, Toán và Logic. Kết quả bài đánh giá KTTH của thí sinh cần đạt mức điểm sàn do Hội đồng tuyển sinh quy định để được tham gia xét tuyển.

Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì vào tháng 7/2015 có thể lấy kết quả của 3 môn có điểm thi cao nhất để thay thế cho điểm KTTH, nếu kết quả này đạt từ mức điểm sàn trở lên do Hội đồng tuyển sinh quy định.

Đối với ngành Ngân hàng-Tài chính, thí sinh phải đạt thêm điều kiện điểm Toán ≥ 5/10 ở bài đánh giá KTTH hoặc ở bài thi Toán trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nói trên.

b, Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.

c, Kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

3. Căn cứ xét tuyển

Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm tuyển sinh và điểm tiếng Anh.

3.1. Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: i) điểm trung bình phổ thông; ii) Điểm đánh giá Kiến thức tổng hợp hoặc Điểm thay thế KTTH và iii) Điểm phỏng vấn, cụ thể như sau:

Điểm TS = Điểm PT x 2,0 + Điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH) x 4,5 + Điểm PV x 3,5

Trong đó:

- Điểm PT – là điểm trung bình chung lớp 12

- Điểm KTTH – là điểm đánh giá Kiến thức Tổng hợp

- Điểm thay thế KTTH – là kết quả của 3 môn có điểm thi cao nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các cụm thi liên tỉnh do các trường đại học chủ trì vào tháng 7/2015

- Điểm PV – điểm phỏng vấn

Các số 2,0; 4,5 và 3,5 là các trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

3.2. Điểm tiếng Anh: đạt mức yêu cầu của Chương trình.

4. Cách thức xét tuyển

a. Đối với thí sinh tự do:

Thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức khi điểm tiếng Anh đạt yêu cầu và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn trúng tuyển trở lên. Điểm sàn trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

Nếu thí sinh đạt điểm sàn trúng tuyển mà chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, thí sinh cần bảo lưu kết quả tuyển sinh trong 1 học kỳ, đăng ký học lớp bổ trợ tiếng Anh và tham gia bài đánh giá tiếng Anh vào kỳ tuyển sinh mùa Xuân năm 2016 của Chương trình.

b. Đối với thí sinh là sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước, thí sinh là người nước ngoài

Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào hồ sơ thí sinh và kết quả tham gia các bài đánh giá để xét tiếp nhận vào Chương trình.

5. Quy mô tuyển sinh

- Ngành Quản trị Kinh doanh: 150 sinh viên.

- Ngành Ngân hàng – Tài chính: 100 sinh viên.

6. Nội dung chương trình đào tạo

a, Ngành Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

- Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Trường Quốc tế TEG, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Kinh tế học cơ bản và Tin học.

- Năm thứ hai và năm thứ ba: đào tạo theo chương trình BTEC HND của Tổ chức Khảo thí & Cấp bằng Edexcel, Vương quốc Anh, ngành Quản trị Kinh doanh.

- Năm thứ tư: đào tạo theo chương trình đại học năm cuối của Đại học Tổng hợp Sunderland, ngành Quản trị Kinh doanh.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể được chuyển tiếp sang học năm cuối tại các trường đại học nước ngoài để nhận bằng Cử nhân của các trường đó, như: Đại học Tổng hợp Sunderland, Đại học Tổng hợp Northumbria, Đại học Tổng hợp Sheffield Hallam, Đại học Tổng hợp Huddersfield, Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh. v.v., hoặc một số trường đại học ở Mỹ, Úc, Singapore.

b, Ngành Ngân hàng-Tài chính

Chương trình đào tạo 4 năm, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:

- Năm thứ nhất: đào tạo tiếng Anh theo chương trình của Trường Quốc tế TEG, Singapore và các môn cơ sở: Phương pháp học tập, Tin học, Kinh tế học cơ bản và Toán kinh tế cơ bản.

- Từ năm thứ hai đến năm thứ tư: đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp West of England, ngành Ngân hàng-Tài chính;

Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình năm thứ ba, nếu có nguyện vọng, sinh viên có thể chuyển tiếp sang học năm cuối tại Đại học Tổng hợp West of England (UWE), Vương quốc Anh để nhận bằng Cử nhân của UWE.

7. Tổ chức đào tạo

- Chương trình được thực hiện theo hình thức đào tạo chính quy, tập trung tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Phương pháp giảng dạy: phương pháp tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm và chú trọng thực hành.

- Đội ngũ giảng viên: bao gồm các giảng viên nước ngoài và các giảng viên hàng đầu của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh (giờ trợ giảng có thể sử dụng cả tiếng Việt).

- Hoạt động ngoại khoá: các hoạt động ngoại khoá nhằm hỗ trợ việc học tập của sinh viên là một phần quan trọng của chương trình đào tạo, được tổ chức thường xuyên theo mô hình của các trường đại học quốc tế.

8. Thời gian đào tạo

- Toàn bộ chương trình ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngân hàng – Tài chính* được thực hiện trong 4 năm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Khóa học bắt đầu vào tháng 9/2015.

*Lưu ý: Đối với ngành Ngân hàng- Tài chính, giai đoạn chuyên ngành (từ năm thứ hai) chỉ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm.

9. Bằng cấp

Hoàn thành giai đoạn 1 (hết năm thứ nhất), sinh viên sẽ nhận chứng chỉ tiếng Anh của Trường quốc tế TEG, Singapore.

a, Ngành Quản trị Kinh doanh

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Tổng hợp Sunderland, Vương quốc Anh.

b , Ngành Ngân hàng-Tài chính

Hoàn thành Chương trình (hết năm thứ tư tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), sinh viên nhận Bằng Cử nhân ngành Ngân hàng-Tài chính của Đại học Tổng hợp West of England, Vương quốc Anh.

10. Học phí

Đơn vị: đồng

TT

Thời gian

Ngành

Quản trị kinh doanh

Ngành

Ngân hàng – Tài chính

1

Năm thứ nhất

48.000.000

48.000.000

2

Năm thứ hai

72.000.000

86.000.000

3

Năm thứ ba

72.000.000

86.000.000

4

Năm thứ tư

120.000.000

92.000.000

 

Tổng

312.000.000

312.000.000

Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, lệ phí tuyển sinh, thi lại, học lại, tham dự lễ tốt nghiệp v.v . Học phí có thể thay đổi, mức thay đổi không quá 10% hàng năm.

Sinh viên đóng học phí theo thông báo cụ thể đăng trên website của Viện ĐTQT (www.isneu.edu.vn) theo từng học kỳ.

11. Chi tiết tuyển sinh kỳ mùa Thu, năm 2015

a, Các mốc thời gian cơ bản

26/07/2015: Ngày hội thông tin Open Day

26/08/2015: Hạn chót nộp hồ sơ

Sáng 05/09/2015: Bài đánh giá Kiến thức Tổng hợp

Chiều 05/09/2015: Bài đánh giá tiếng Anh

06 - 08/09/2015: Phỏng vấn

17/09/2015: Công bố kết quả tuyển sinh

21 - 23/09/2015: Nhập học

28/09/2015: Bắt đầu vào học

b, Lệ phí tuyển sinh: 900.000 đồng.

c, Tư vấn tuyển sinh và bán, thu hồ sơ

Viện Đào tạo quốc tế tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Phòng 304, Nhà 6, vào các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu.

Thời gian tư vấn, bán và thu hồ sơ: từ 10/06/2015 đến hết 26/8/2015 (trong giờ hành chính).

d, Địa chỉ liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế, tầng 3, nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (04)3869 6967(04)3869 6967 hoặc (04) 36280 280(04) 36280 280, máy lẻ: 5636.

Email: info.ibd@isneu.org; Website: www.isneu.edu.vn


Đăng ký
| (Lượt xem: 1481)
Thông tin liên hệ Thông tin liên quan
Đơn vị: ĐH Kinh tế quốc dân
Địa chỉ: 207, Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: 04 36280280
Liên hệ:
Email: Email Website: Website
Quảng cáo

uoipopo