Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng khóa học Quản lý Hành Chính Nhân sự tại TPHCM (1929) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/03/2019
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales (2428) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 19/03/2019
Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng - Phục Vụ Khách Hàng (4634) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) Toàn Quốc 23/03/2019
Khóa học Quản Lý Hành Chính - Nhân Sự (5098) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) Toàn Quốc 20/03/2019
Khóa học Kỹ Năng Bán Hàng & Phục Vụ Khách Hàng (3699) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 23/03/2019
Quảng cáo