Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khai giảng lớp thạc sỹ ngành Tài chính Ngân hàng (390) Trường Đại Học NGUYỄN TẤT THÀNH TP Hồ Chí Minh 03/08/2018
Khai giảg lớp Thạc Sĩ chuyên ngành Khoa học Điều dưỡng - Khoá 2 (116) Trường Đại Học Duy Tân TP. Đà Nẵng 01/08/2018
Khai giảg lớp Đại học hệ chính quy năm 2018 (129) Trường Đại Học Phương Đông TP Hồ Chí Minh 05/08/2018
Gắn kết chiến lược lương với chiến lược kinh doanh (250) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 11/08/2018
Kỹ năng Phỏng vấn chuyên sâu (168) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC Toàn Quốc 18/08/2018
Khai giảg lớp liên thông lên đại học chính quy năm 2018 (42) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội TP Hồ Chí Minh 15/08/2018
Khai giảg lớp Khóa 23 - Liên thông Đại học chính quy, năm 2018 (132) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 13/08/2018
Khai giảg lớp Đại học hệ chính quy năm 2018 (126) Trường Đại Học Phương Đông Hà Nội 05/08/2018
Khóa học Quản trị khách sạn quốc tế (2186) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/08/2018
Khai giảng khóa học Quản lý Hành Chính Nhân sự tại TPHCM (1116) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/08/2018
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales (1605) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/08/2018
Khóa học Kỹ thuật Soạn Thảo Văn Bản & Xây dựng HTTL Quản Lý Nội Bộ (1986) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/08/2018
Khóa học Quảng cáo Google Adwords (2545) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/08/2018
Khóa học NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG (4384) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/08/2018
Khóa đào tạo Internet Marketing (4356) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 20/08/2018
1234
Quảng cáo