Tiêu đề:
Nhóm:
Tỉnh/ TP:
Từ ngày :
Đến ngày :
  Tên khóa học Đơn vị tổ chức Địa điểm Khai giảng
Khóa Đào tạo "LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ" (111) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 06/10/2018
Khóa Đào tạo "LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ" (105) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 06/10/2018
Lập kế hoạch nhân sự (441) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 19/10/2018
Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Nhân Sự K64 (452) Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC TP Hồ Chí Minh 05/10/2018
Khai giảg lớp trình độ tiến sĩ (164) ĐH Lạc Hồng TP Hồ Chí Minh 12/10/2018
Khóa học Quản trị khách sạn quốc tế (2342) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khai giảng khóa học Quản lý Hành Chính Nhân sự tại TPHCM (1287) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học Tăng Doanh Số Bán Hàng & Chốt Sales (1809) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học Kỹ thuật Soạn Thảo Văn Bản & Xây dựng HTTL Quản Lý Nội Bộ (2160) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học Quảng cáo Google Adwords (2699) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa đào tạo Facebook Marketing (2406) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG (4536) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa đào tạo Internet Marketing (4494) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa đào tạo Quản Đốc Phân Xưởng (5027) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
Khóa học Quản Lý Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất (4680) Viện Nghiên Cứu Châu Á - Trung Tâm Phát Triển Khoa Học Kinh Tế (CED) TP Hồ Chí Minh 08/10/2018
123
Quảng cáo