Online 1121 | Hướng dẫn | Đăng nhập |
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Sự BCC
Địa chỉ: Phòng 103, Lầu 1, Tòa nhà TPP, số 141 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: +84 931 802510 or 028 3930 9396 - Ext: 102
Chuyên viên C&B
Ngày đăng: 13/04/2018
         
In bài In Khóa Học  Đăng ký
- Ngày khai giảng: 26/05/2018 - Khu vực: Toàn Quốc
- Nhóm: Nhân sự - Bằng cấp: Chứng chỉ

Đối tượng tham gia

1.Nhân viên nhân sự nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên nhân sự muốn phát triển nghề nghiệp chuyên sâu trong lãnh vực lương thưởng phúc lợi;

2.Nhân viên tiền lương nhiều kinh nghiệm; Chuyên viên C&B đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn và muốn trở thành Trưởng bộ phận C&B;

3.Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự muốn nâng cao năng lực lãnh đạo chuyên môn trong công tác C&B.

Mục tiêu

Chương trình Chuyên viên C&B được thiết kế nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu và cách tiếp cận hệ thống cho những người có trách nhiệm xây dựng hệ thống lương thưởng tổng thể nhằm hỗ trợ công tác tuyển dụng, lưu giữ, khen thưởng nhân viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vào cuối khóa học, các học viên có thể :

1.Đảm bảo tính ngang bằng của gói lương thưởng và đưa ra trọn gói lương thưởng phúc lợi cho từng nhân viên bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá công việc và cơ cấu lương phù hợp với yêu cầu của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường.

2.Thực hiện phân tích lương thường và đưa ra đề xuất để thu dụng và và lưu giữ tài năng;

3.Quản lý kế hoạch, chương trình khen thưởng của tổ chức nhằm thúc đẩy sự gắn bó và nâng cao kinh nghiệm của nhân viên;

4.Đảm bảo nhân viên nhận thức đầy đủ những lợi ích của phúc lợi, hiểu và đánh giá đúng chính sách lương thưởng của công ty;

5.Đề xuất và hỗ trợ các sáng kiến chiến lược nhằm nâng cao giá trị mang lại cho nhân viên (Employee Value Proposition - EVP), văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu nhà tuyển dụng;

Phương pháp đào tạo

4.Học viên thảo luận, làm việc theo nhóm, làm bài tập thực hành với sự dẫn dắt của giảng viên.

5.Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng và những trải nghiệm làm bài tập của học viên tại lớp, học viên làm những đề tài áp dụng nhằm giúp học viên làm chủ kiến thức và cách làm khả thi áp dụng vào công việc.

6.Học viên trình bày đề tài áp dụng và nhận ý kiến phản hồi để hoàn thiện và học hỏi kinh nghiệm áp dụng của các học viên khác.

Giảng viên:

Đội ngũ giảng viên là Chuyên gia C&B/Giám đốc Nhân sự có nhiều năm thực hành công tác C&B tại các doanh nghiệp, luôn tận tâm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với học viên.

Thời lượng đào tạo

·10 buổi học bao gồm: 08 buổi học và 02 buổi trình bày đề tài áp dụng của các học viên.

·2 buổi học / tuần; 3 giờ / buổi học vào các buổi sáng, chiều hoặc cả ngày hàng tuần.

Nội dung chương trình

BÀI HỌC

NỘI DUNG

KẾT QUẢ

 1. Thiết kế cơ cấu lương

 • Khái quát về cơ cấu lương

 • Cách tiếp cận xây dựng gói lương

 • Quản trị lương

 • Đánh giá công việc

 • Nghiên cứu lương thị trường

 • Cơ cấu trả lương

 • Chiến lược và các cách trả lương

 • Truyền thông cơ cấu lương

 • Đề tài áp dụng: lập cơ cấu và chính sách trả lương

 • Nhận biết được các yếu tố cần xem xét khi thiết kế cơ cấu lương

 • Phân tích và đề xuất được cơ cấu lương phù hợp với chiến lược của tổ chức, động viên được nhân viên và cạnh tranh với thị trường

 • Đề xuất được chính sách trả lương  giúp thu hút, gắn kết và lưu giữ tài năng cho tổ chức

 • Thiết kế được các nội dung và hình thức truyển thông cơ cấu và chính sách lương cho nhân viên

 1. Thiết kế cơ cấu thưởng

 • Các loại hình thưởng

 • Thưởng hiệu quả công việc cá nhân

 • Thưởng hiệu quả công việc tập thể/nhóm

 • Đề tài áp dụng: lập chính sách khen thưởng

 • Phân tích và đề xuất được các loại thưởng và các hình thức khen thưởng thúc đẩy hiệu quả công việc và phù hợp với chiến lược của tổ chức

 • Thiết kế chính sách khen thưởng động viên được nhân viên, lưu giữ và phát triển tài năng cho tổ chức

 1. Trả lương và phúc lợi

 • Phúc lợi nhân viên

 • Thiết kế phúc lợi

 • Các loại phúc lợi nhân viên

 • Quản trị phúc lợi

 • Quản trị trả lương

 • Đề tài áp dụng: lập chính sách phúc lợi

 • Phân tích và đề xuất được các loại và các hình thức phúc lợi và phù hợp với chiến lược của tổ chức

 • Thiết kế chính sách phúc lợp thu hút, lưu giữ và phát triển tài năng cho tổ chức

 • Quản trị được việc trả lương và phúc lợi

 1. Gia tăng giá trị mang lại cho nhân viên (EVP)

 • Giá trị mang lại cho nhân viên

 • Thương hiệu nhà tuyển dụng

 • Gắn kết nhân viên

 • Lưu giữ tài năng

 • Thiết kế được thông điệp giá trí của lương thưởng phúc lợi

 • Sử dụng thông điệp giá trị để gia tăng sự gắn kết của nhân viên và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng đối với nguồn ứng viên mục tiêu

 1. Trình bày đề tài áp dụng – Thiết kế cơ cấu lương thưởng phúc lợi

 • Đăng ký đề tài áp dụng theo danh sách đề tài áp dụng giảng viên đề nghị

 • Làm và nộp đề tài áp dụng theo thời hạn quy định

 • Trình bày đề tài áp dụng trước lớp và phản hồi (25 phút/học viên)

 • Tổng kết khóa học

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Tham dự khóa học”

 • Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học.

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ “Hoàn thành khóa học”

 • Không vắng quá 2 buổi trong suốt khóa học; và

 • Làm và trình bày đề tài áp dụng trong buổi học cuối của khóa học.

 

 


Đăng ký
| (Lượt xem: 870)


- Địa chỉ: Phòng 103, Lầu 1, Tòa nhà TPP, số 141 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Tel: +84 931 802510 or 028 3930 9396 - Ext: 102
- Email: consulting@bcc.com.vn;nguyenthach@bcc.com.vn
- Website: https://bcc.com.vn