Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Doanh Nghiệp
Lịch khai giảng
Tin tức
Trường Đào Tạo Bạch Thái Bưởi
- Địa chỉ: 466 Đại Lộ Ngô Gia Tư, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- Tỉnh/TP: Toàn Quốc
- Telephone: (08) 38346688 - Fax: 39273803
- Email: info@bachthaibuoi.vn
- Website: www.bachthaibuoi.vn
- Người liên hệ:

- Giới Thiệu:

Trường Đào Tạo Những Người Dẫn Đầu Bạch Thái Bưởi - Bạch Thái Bưởi Institute Of Leaders

Người phục vụ quý vị: Chị Quỳnh
Trợ Lý Giám Đốc Kinh Doanh
466 Đại Lộ Ngô Gia Tư, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (848) 3834-6688 Ext: 116 Fax: (848) 3927-3803
Số điện thoại di động: (8498) 936-5653
Email: quynhptn@hopnhat.com.vn

Trung Tâm Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Thương Hiệu Bạch Thái Bưởi

Người phục vụ quý vị: chị Yến
Giám Đốc Phục Vụ Khách Hàng Tư Vấn
466 Đại Lộ Ngô Gia Tư, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (848) 3834-6688 Ext: 112 Fax: (848) 3927-3803
Số điện thoại di động: (8490) 989-8662
Email: yenptk@hopnhat.com.vn

Người thay thế nếu chị Yến bận: Chị Trần Thị Phương Uyên
Giám Đốc Tiếp Thị
466 Đại Lộ Ngô Gia Tư, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện Thoại: (848) 3834-6688 Fax: (848) 3927-3803
Số điện thoại di động: (8490) 297-1772
Email: uyenttp@hopnhat.com.vn

 

Văn phòng đại diện tại Boston, USA

Người phục vụ quý vị: chị Huyền

Trưởng đại diện

Số điện thoại: (00614) 598 - 5796
Email: huyenbt@hopnhat.com.vn

 
Văn phòng đại diện tại Singapore

Người phục vụ quý vị: chị Giang

Trưởng đại diện

Số điện thoại: (00659) 246-6020

Email: giangnh@hopnhat.com.vnQuảng cáo