Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Doanh Nghiệp
Lịch khai giảng
Tin tức
Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp-CBAM
- Địa chỉ: 226 Điện Biên Phủ,Quận 3,Hồ Chí Minh
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Telephone: 932 23 48 - 932 23 41-Fax:932 23 42
- Email: cbam@hcm.vnn.vn
- Website: www.cbam.edu.vn
- Người liên hệ: Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp - CBAM

- Giới Thiệu: 1.Tên nhà cung cấp:
Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp-CBAM

2.Giới thiệu về nhà cung cấp:
Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp (CBAM) thuộc Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) là cơ sở đào tạo thuộc hệ thống các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nuớc do ban tổ chức cán bộ chính phủ quản lý.

Trường Cán Bộ Quản Lý Doanh Nghiệp có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, tin học và ngọai ngữ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ công chức nhà nuớc theo các quy định hiện hành của nhà nước.


Quảng cáo