Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Doanh Nghiệp
Lịch khai giảng
Tin tức
Trường Trung Học Công Nghệ Lương Thực Thực Phẩm
- Địa chỉ: 296, Lưu Hữu Phước, Phường 15
- Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh
- Telephone: (08)3877.6919 -Fax:(08) 3875 6634
- Email: info@hftc.edu.vn
- Website: www.hftc.edu.vn
- Người liên hệ:

- Giới Thiệu:

Trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm, tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật cơ điện, thành lập theo Quyết định số 183/LT-QĐ ngày 14/3/1983 của Bộ trưởng Bộ Lương thực, Trường trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.
 

 • Năm 1994 Trường đổi tên thành Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm II theo Quyết định số 1668/NN-TCCB/QĐ ngày 31/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.
 • Năm 1998 Trường chuyển về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 25/1998/QĐ-TTg ngày 04/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ. 
 • Năm 1999 Trường được đổi tên thành Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm theo Quyết định số 43/1999/QĐ-BNN/TCCB ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường
 

 1. Chức năng:
  • Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại kho bạc.
 2. Nhiệm vụ:
  • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trung cấp kỹ thuật và kinh tế Ngành lương thực thực phẩm cho các tỉnh Nam Bộ.
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc công nhân kỹ thuật cho Ngành lương thực thực phẩm.
  • Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến các nội dung đào tạo của Trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất.
  • Liên kết và hợp tác với các tổ chức: Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong nước và ngoài nước để kết hợp đào tạo với sản xuất.
  • Quản lý tổ chức, biên chế và tài sản của trường theo phân cấp quản lý của Bộ và quy định chung của Nhà nước.

Hiện nay, hàng năm Trường đào tạo hai hệ gồm:

 1. Trung cấp chuyên nghiệp đối với 11 ngành đào tạo
 2. Trung cấp nghề đối với 6 nhóm nghề đào tạo thuộc nhóm ngành nghề chế biến, bảo quản, kiểm tra chất lượng lương thực thực phẩm; kỹ thuật điện, cơ khí, tin học; hạch toán kế toán và nghiệp vụ thư ký văn phòng.

Quy mô đào tạo gần 1.500 HS/năm.Quảng cáo