Tìm nâng cao
Từ khóa: MCSA, CCNA, quản trị, kế toán, văn phòng, Tiếng Anh, IELTS, GMAT, TOEFL, GRE
Doanh Nghiệp
Lịch khai giảng
Tin tức
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN (SRTC).
- Địa chỉ: 234 - Lương Thế Vinh - Trung Văn - Từ Liêm - HN
- Tỉnh/TP: Toàn Quốc
- Telephone: (04) 35535870 - Fax: (04) 35535869
- Email: srtc@gmail.com
- Website: www.srtc.org.vn
- Người liên hệ:

- Giới Thiệu:   Năm 1996 Ủy ban Chứng khoán nhà nước được thành lập theo Nghị định số 75/CP ngày 28 tháng 1 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, đây là sự kiện đánh dấu một khởi đầu cho sự khai sinh ngành Chứng khoán ở Việt nam. Thị trường chứng khóan là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với Việt Nam, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng tham gia hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như tuyên truyền, phổ cập kiến thức đến đông đảo công chúng là nhiệm vụ cấp thiết. Do vậy, ngày 05 tháng 12 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1038/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Ngày 13 tháng 8 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2003/NĐ-CP đổi tên Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán thành Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (The Securities Research and Training Center). Trụ sở chính đặt tại Hà Nội và có chi nhánh tại Thành phố HCM..
 
     Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 1998 với khóa đào tạo đầu tiên về chứng khóan và thị trường chứng khoán. Từ đó Trung tâm từng bước ổn định và đẩy mạnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ được giao với việc ra đời các phòng, Ban chuyên trách và chi nhánh tại Tp.HCM. Đến tháng 12 năm 2005 Trung tâm đã chuyển về Trụ sở mới do nhà nước cấp tại địa chỉ 234 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Đến nay gần 10 năm hoạt động công tác chuyên môn ngày càng phát triển đã khẳng định rõ vai trò của Trung tâm trong công tác nghiên cứu khoa học từng bước áp dụng vào thị trường chứng khóan Việt Nam cũng như đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các thành viên tham gia vào thị trường chứng khoán tại Việt Nam và đông đảo nhà đầu tư, được thể hiện qua kết quả không ngừng phát triển theo từng năm:
 
Công tác đào tạo:
· Năm 1998 đào tạo cấp phép cho 1216 học viên
· Năm 1999 đào tạo cấp phép cho 1527 học viên
· ……………..
· Năm 2005 dào tạo cấp phép cho 5913 học viên
· 10 tháng đầu năm 2006 đã đào tạo 76 lớp và số học viên là 5775.
 
Công tác nghiên cứu khoa:
· Năm 1999 có 09 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp cơ sở
· Năm 2000 có 14 đề tài cấp Bộ và 07 đề tài cấp cơ sở
· Năm 2001 có 18 để tài cấp Bộ và 07 đề tài cấp cơ sở
· ……….
· Năm 2005 có 18 đề tài cấp Bộ và cơ sở
 


Quảng cáo